Firma
CZEN
www.tooling.cz Aplikace Aplikace SIKA Výroba nástrojů a forem

Výroba nástrojů a forem

Rychlý rozvoj inovací vyžaduje nejen nové technologie, ale i nové materiály. Velká paleta blokových a pryskyřičných materiálů se hodí pro rychlou a cenově výhodnou výrobu rozměrově přesných výrobních prostředků, jako například modelů, rozmnožovacích forem, RIM technologií, formy pro vypěňování PUR, lamináty, vakuové tažení nebo přímo na výrobu lisovacích a naklepávacích nástrojů.

Před vlastní výrobou forem nebo nástrojů je nutné, aby byly vždy nadefinovány parametry, které má výsledný výrobek splňovat ( tepelná odolnost, tvrdost, otěruodolnost, pružnost atd.). Podle těchto požadavků se potom volí druh materiálu a také způsob výroby.

V současnosti, díky velkému rozvoji obráběcích center je rozšířená výroba frézováním blokových materiálů. Pro výrobu jsou vhodné blokové materiály SikaBlock® M 550, M 610, M 900, M 950, M 960, M1000, M1050

Při výrobě z licích pryskyřic můžeme navíc kombinovat několik způsobů výroby . Jednou z možností výroby forem nebo nástrojů je odléváním v celku s použitím epoxidových nebo polyuretanových pryskyřic. Nejčastěji využívané materiály jsou epoxidové licí pryskyřice Biresin® G 30, G 32, G33, G37, tepelně odolné pryskyřice Biresin® G 36, G 38, G46 AL, polyuretanové licí pryskyřice Biresin® G 46, G 48 a pružné polyuretany Biresin® 444, U 1404, U1303, U 1305, U 1419

Jinou skupinu tvoří formy nebo nástroje odlévané s dolévaným povrchem, kdy se odlévá kvalitní povrchová vrstva z pryskyřice v tloušťce 5 – 25mm na jádro.

Pro tyto účely jsou vhodné pryskyřice Biresin® G 30, G33,G 48, U 1316,U 1320, U 1419

Další variatou je kombinace kvalitní porvchové pryskyřice Biresin® S 10, S 12, S15, S 16, S 19, U 1320/U 1320S a následného zalití licí pryskyřicí Biresin® G 30, G 32, G 48 s plnivem.

Posledním způsobem výroby forem a nástrojů je využití kombinace povrchových pryskyřic Biresin® S 10, S 12, S15, S16, S 19 a laminačních pryskyřic Biresin® L 74, L 80, L84, LS nebo laminačních past Biresin® L 89.

Pro separaci doporučujeme použití separátorů Sika®Trennmittel.

Pro upřesnění informací nás kontaktujte telefonicky na čísle 545 321 258 nebo pomocí formuláře.