Firma
CZEN

ALWA-MOULD® D

Pryskyřičný systém na bázi metyl metakrylátu k odlévání

Použití:

Více-komponentní materiál na formy:

  • Na vakuové formování
  • Pro měkké, pružné i pevné polyuretanové pěny
  • Do prototypové výroby
  • Pro tlakové lití, aj.

Dále na výrobu uměleckých děl, technických komponent aj.

Alwa-Mould D je pryskyřičný systém se speciálními plnivy, která se volí podle potřeby konečných vlastností formy a jejího použití.

Po přidání tvrdidla dojde k rychlému vytvrzení směsi za pokojové teploty vývinem tepla vlastní exotermické reakce.

Nízká viskozita licí směsi umožňuje snadné odlévání, směs má vynikající schopnost kopírovat detaily. Množství od 1–2000 kg lze odlévat na jedno odlití.

Vytvrzený díl je snadno obrobitelný, zalitím měděných trubek se zvýší tepelná vodivost formy.

Formy z vytvrzeného materiálu jsou bez vnitřního pnutí.

Standardní směs: Vlastnosti
Dlouhodobá tepelná odolnost °C Asi 140
Doba zpracování, PT Min 17–20
Teplotní reakční maximum °C 120–130
Tvrdost Shore - Asi 86 D
Pevnost v tlaku při PT/ a při 100 oC (ASTM D 695) kN/cm2 8–9/7–8
Rázová houževnatost (DIN 53 453) kJ/m2 3,4
Viskozita směsi (ASTM D 2293) mPas 7000
Hustota Kg/l 1,7
Vodivost (DIN 1341) W/mk Asi 1
Lineární smrštění (500×100×25 mm) % Asi 0,1
Balení:
Jednotlivě: Alwa-Mould D pryskyřice Alwa-Mould D tvrdidlo Hliníkové plnivo, různé druhy 200, 50, 25, 5 kg netto
1–3 kg netto
25, 50 kg netto

Podrobnější instrukce k přípravě a výrobě formy – v odpovídajících TL na vyžádání.