Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Modelové bloky 2

Modelové bloky 2

SikaBlock® M 450 M 650 M 700
Barva oranžová světlehnědá červenohnědá
Vlastnosti jednoduché opracování, homogenní povrch jednoduché opracování, homogenní povrch, nízký vývin prachu při obrábění rozměrová stabilita,snadné opracování, hustý a jemný povrch, nízký vývin prachu při opracování
Příklady použití tvarové prostorové prvky, modely pro kontrolu dat mateční modely, tvorba prostorových prvků, modely pro kontrolu dat mateční modely, tvorba prostorových prvků, modely pro kontrolu dat
Hustota [g/cm-3] (ISO 1183) 0,45 0,58 0,70
Tvrdost Shore (ISO 868) D 50 D 58 D 66
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178) 12 18 26
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 604) 430 700 1000
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 178) 10* 17* 25*
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)
5 7
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B) 78 85 90
Koef. lineární tepelné roztažnosti [K-1] (DIN 53 752) 55x10-6 55x10-6 55x10-6

1500 x 500 x 50 1500 x 500 x 30 1500 x 500 x 30
Rozměry [mm] 1500 x 500 x 75 1500 x 500 x 50 1500 x 500 x 50

1500 x 500 x 100 1500 x 500 x 75 1500 x 500 x 75

1500 x 500 x 150, aj. 1500 x 500 x 100, aj. 1500 x 500 x 100, aj.
Typ lepidla Kleber orange Kleber braun
Typ tmelu Spachtel orange Spachtel braun

* při 10%-ní deformaci