Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Nástrojové bloky

Nástrojové bloky

SikaBlock® M 930 M 945 M 960 M 980 M 1000 M 1700
Barva zelená zelená modrá modrá bílá šedá
Vlastnosti vysoká rozměrová stabilita, velmi dobré obrábění vysoká pevnost, tepelná stabilita, excelentní opracování, neštípe se excelentní opracování, rázová odolnost vysoká pevnost v tlaku a tahu,vysoce abrazi odolný, odolný proti nabobtnání nižší hustota, rozměrová stabilita otěruodolný, s nízkou teplotní roztažností, dobře se obrábí
Příklady použití slévárenské modely, jaderníky, master modely slévárenské modely, jaderníky, mateční modely a nástroje na tváření slévárenské modely, jaderníky, mateční modely a nástroje na tváření výroba slévárenských modelů a jaderníků , modelových desek v procesu ColdBox rozměrově přesné šablony, slévárenské modely, mateční modely nástroje na tažení plechu, přesné šablony, nástroje na doklepávání
Hustota [g/cm-3] (ISO 1183) 1,00 1,30 1,20 1,35 1,00 1,75
Tvrdost Shore (ISO 868) D 78 D 83 D 78 D 86 D 75 D 88
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178) 52 100 80 145 48 92
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 604) 1900 3400 2200 4000 1800 8500
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 178) 50* 94 70* 120* 47* 125
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179) 12 25 30 35 13 14
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B) 90 78 80 85 85 75
Koef. lineární tepelné roztažnosti [K-1] (DIN 53 752) 55 x 10-6 75x10-6 85x10-6 60x10-6 55x10-6 45x10-6
1500 x 500 x 50 1000 x 500 x 30 1000 x 500 x 30 1000 x 495 x 30
Rozměry [mm] 1500 x 500 x 75 1000 x 500 x 50 1000 x 500 x 50 1000 x 495 x 50 1500 x 500 x 50 1500 x 500 x 50
1500 x 500 x 100 1000 x 500 x 75 1000 x 500 x 75 1000 x 495 x 75 1500 x 500 x 75 1500 x 500 x 75
1000 x 500 x 100 1000 x 500 x 100 1000 x 495 x 100 1500 x 500 x 100 1500 x 500 x 100
Typ lepidla Biresin Power Adhesive Thix Biresin Power Adhesive Thix Biresin Power Adhesive Thix Biresin Power Adhesive Thix Biresin Power Adhesive Thix Biresin Power Adhesive Thix

*-při 10%-ní deformaci