Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Modelové pasty

Modelové pasty

Biresin® A M 60 M 67 M72/M72clasic M 73
B M 60 M 70 M 70 M 70
Poměr A 100 100 100 / 100 100
mísení [g] B 30 50 45 56
Barva hnědá hnědá hnědá hnědá
Vlastnosti lehká pasta s dobrou opracovatelností, dobrá pevnost hran, nízké smrštění nízkoviskozní materiál k odlévání velkých tlouštěk, malé smrštění, rozměrová stabilita lehký, tvrdý a tvarově stálý, ihned po zpracování tixotropní, dobře lakovatelná tvrdý a tvarově stálý, ihned po zpracování tixotropní, dobře lakovatelná
Příklad použití výroba matečných modelů v karosářství a všeobecném strojírenství výroba předlitých dílů k opracování, pro design, styling, cubing PUR strojně nanášená pasta pro polotovary a tvarové návrhy PUR strojně nanášená pasta pro polotovary a tvarové návrhy
Viskozita směsi [mPas] (25 °C) pasta odlévatelné tixotropní tixotropní
Doba zpracování [min] 30 105-110 10 15 - 20
Doba zatvrdnutí / k manipulaci po [hod] 24 > 8 -16 > 8 > 8
Hustota [gcm-3] (ISO 845) 0,77 0,87 0,90 0,90
Tvrdost Shore (ISO 868) D 65 D 68 D 65 D 70
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178) 1400 700 1000
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178) 25 30 20 32
Pevnost v tahu [MPa] (ISO 527) 14
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604) 35 28
Tepelná stabilita [°C] (ISO 75B) 47 55 47 65
Lineární smrštění [%] (intern) 0,016 78×10 -6

*po temperování (viz technický list)