Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Pryskyřice pro lití ve vakuu

Pryskyřice pro lití ve vakuu

Biresin® A VG 70 U 1419 G 27 LR G 26 G 28 VG 230 VG 240 VG 280
B G 53 U 1419 G27 / G 27 weiß G 53 / U 5 G 53 / U 5 G 55 G 55 G 55
Poměr A 100 100 100 100 100 90 57 80
mísení [g] B 18 16 100 / 100 75 / 67 75 / 67 100 100 100
Barva
černá nažloutlá průhledná béžová / bílá béžová béžová nažloutlá průhledná nažloutlá průhledná nažloutlá průhledná
Vlastnosti
simulace gumy a měkčenného PVC, rychle vytvrzující s dobrou tekutostí a vysokou pružností simulace PE a PVC a pryže, rychle vytvrzující s dobrou tekutostí, vysokou pružností a možností obarvení simulace PE, PP , rychle vytvrzující , rázuodolná simulace PE, PP , rychle vytvrzující , s dobrou tepelnou odolnolností simulace PE, PP, ABS, s dobrou tepelnou odolností simulace ABS, rychlé vytvrzování a dobrá tekutost a tuhost, možnost obarvení simulace ABS, rychlé vytvrzování a dobrá tekutost a tuhost, možnost obarvení simulace ABS a PVC, rychlé vytvrzování, dobrá tekutost, vysoká tuhost, možnost obarvení
Příklad použití
výroba gumových a pružných prototypových dílů, těsnění, manžet a tenkostěnných odlitků výroba rázuodolných pružných prototypových dílů tenkostěné díly se složitou strukturou tenkostěné díly s dobrou tepelnou odolností tenkostěné díly s dobrou tepelnou odolností velmi rázuodolné odlitky krytů nebo podobných dílů velmi rázuodolné odlitky krytů nebo podobných dílů velmi rázuodolné skříňové odlitky nebo kryty a tenkostěnné díly komplikovaných tvarů
Viskozita směsi [mPas] (25 °C)
900 2 700 120 / 30 120 / 110 150 / 120 900 950 600
Doba zpracování [min]
5-6 6-7 4 – 5 2 / 1'40'' 4 / 5 4 8 4
Doba vyformování [min]
45-60 >60 60 – 90 > 20 60 – 90 60 60 60-90
Doba vytvrzování [dny]
1 1-3 3 3 3 1-3 1-3 1-3
Hustota [gcm-3] (ISO 1183)
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,10
Tvrdost Shore (ISO 868)
A 70* A 98 (D 54) D 70 D 75 / D 71 D 79 D 82* D 83 D 84*
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178)


730 / 925 1310 / 1510 1610 / 1490 2300* 2400* 2800*
Odolnost proti vzniku trhlin [Nmm-1] (ISO 34)
9* 68

Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178)


40 65 / 71 72 / 67 90* 115 120*
Prodloužení do lomu [%] (ISO 527)
200* 375


15* 5 7*
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)


40 / 70 30 / 25 25 >100* 110 >100
Pevnost v tahu [MPa] (ISO 527)
5* 25


50* 85 75*
Tepelná stabilita [°C] (ISO 75B)


75 / 70 95* / 104* 93* / 102* 70* 80 / 90* 80*

* hodnoty po temperaci: (viz technický list)