Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Nízkotlaké RIM systémy 1

Nízkotlaké RIM systémy 1

Biresin® A RG50 RG51 HS RG 51 Fibre RG 52 RG 53 EL
B G53 G53 G53 U5 U5
Poměr A 100 100 100 100 100
mísení [g] B 18 50 40 60 70
Barva černá béžová – černá černá černá černá
Vlastnosti velmi pružný, simulující gumu a měkčenné PVC vysoká odolnost vůči rázům, otěruodolnost, simuluje PE a PP velká odolnost vůči rázům, tepelná odolnost, simuluje PE a PP velká odolnost vůči rázům, vytvrzené lze díly obrábět Velká odolnost proti rázům, simuluje PE a PP
Příklad použití těsnění, manžety rázově namáhané skříňové odlitky a kryty rázově namáhané a otěru odolné díly rázově namáhané a otěru odolné díly rázově namáhané tenkostěnné díly
Viskozita pryskyřice [mPas] (25 oC) 1 200 1 300 2 600 1 600 2 000
Viskozita tvrdidla [mPas] (25 oC) 175 175 175 110 110
Doba zpracování [s] 100 60 45 – 50 90 60
Doba vyformování [min] 15 10 – 20 10-15 >10* 5 – 10
Doba vytvrzování [den] 1 3 3 asi 1 1
Hustota [gcm-3] (ISO 1183) 1,10 1,15 1,15 1,20
Tvrdost Shore (ISO 868) A 70 D 65 D 75 D 70* D 77
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178) 450 1250 800** 1100
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178) 20 45 32** 45
Pevnost v tahu [MPa] (ISO 527) 5 25 30 30* 30
Prodloužení do lomu [%] (ISO 527) 200 150 20 30* 35
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179) 9 90 105** 80
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B) 65 105* 65** 66 / 110*
Lineární smrštění [%] (interní) 0,24 0,4*

* hodnoty po temperaci: (viz technický list)