Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Nízkotlaké RIM systémy 2

Nízkotlaké RIM systémy 2

Biresin® A RG 53 RG 53 FR RG 53 Fibre RG 54 RG 56
B U5 / G53 U5 U5 U5 U5
Poměr A 100 100 100 100 100
mísení [g] B 75 / 80 54 60 70 80
Barva béžová – černá béžová – černá černá béžová béžová – černá
Vlastnosti velká odolnost vůči rázům, tepelně stabilní, simuluje PE a PP velká odolnost vůči rázům, tepelně stabilní, simuluje ABS, dobrá odolnost vůči rázům, samozhášitelnost velká odolnost vůči rázům, simuluje PE a PP, mechanicky opracovatelná velká odolnost vůči rázům, tepelně stabilní, simuluje PE a PP simulace ABS s dobrou tuhostí, rázovou houževnatostí a pevností v ohybu
Příklad použití skříňové odlitky a kryty střední tuhosti výroba tenkostěnných dílců komplikovaných tvarů výroba tenkostěnných dílců komplikovaných tvarů, odolných rázům tuhé skříňové odlitky a krytů výroba tenkostěnných dílců komplikovaných tvarů
Viskozita pryskyřice [mPas] (25 oC) 2 200 3 500 6 000 1 600 2 900
Viskozita tvrdidla [mPas] (25 oC) 110 / 175 110 110 110 110
Doba zpracování [s] 60 75 50 480 50
Doba vyformování [min] >10 >10 >10 2 – 8 hod 4 – 6
Doba vytvrzování [den] 1 1 3-5 3 1
Hustota [gcm-3] (ISO 1183) 1,20 / 1,20 1,27 1,20 1,18
Tvrdost Shore (ISO 868) D 78 / D 80 D 84 D 81 D 80 D 82
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178) 1300 / 1400 2200 1730 1500 1650
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178) 54 / 58 70 55 60 67
Pevnost v tahu [MPa] (ISO 527) 38 / 38 45 35 38 45
Prodloužení do lomu [%] (ISO 527) 20 / 25 5 11 26 15
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179) 95/50* // 90/60* 35 48 100 60
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B) 63/120* // 60/110* 110* 63/125* 50 / 60* 100 / 125*
Lineární smrštění [%] (interní)

* hodnoty po temperaci: (viz technický list)