Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Povrchové pryskyřice 1

Povrchové pryskyřice 1

Biresin® A S5 S8 S10 S12

B P7/S15 S8 S10 S12
Poměr A 100 100 100 100
mísení [g] B 20/13 20 10 8
Barva
průhledná černá bílá šedá
Vlastnosti
dobře opracovatelná vysoce leštitelná dobře opracovatelná tepelně stabilní, otěruodolná, stabilní vůči rozpouštědlům
Příklad použití
povrchové vrstvy modelů a prototypových dílů formy pro výrobu kompozitů nebo na vakuové tažení mateční modely, šablony, negativy formy na vakuové tažení, slévárenské modely
Viskozita směsi [mPas] (25 oC)
25000/10000 25000 35000 30000
Doba zpracování [min]
20/35 30 35 30
Doba gelace [min]
>30/75 60 60 45
Doba vyformování [hod]
12-24/24 16-24 12-24 16-24
Hustota [gcm-3] (ISO 1183)
1,15 1,22 1,50 2,10
Tvrdost Shore (ISO 868)
D 85 D 86 D 88 D 92
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178)
-3500 3500 4000* 7500
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178)
103/131 90* 63 78
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604)
- 109 120* 96* 130
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)
13/36 9 7 10
Prodloužení do lomu [%] (ISO 527)
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B)
102* / 92* 136* 48 >100*

* hodnoty po temperaci: (viz technický list)