Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Povrchové pryskyřice 2

Povrchové pryskyřice 2

Biresin® A S13 S15 S16 S19

B S13 S15 / S15R S15R / S12 S19
Poměr A 100 100 100 100
mísení [g] B 60 7/10 9.8 12
Barva
modrošedá zelená modrošedá šedá
Vlastnosti
vysoce otěruodolná, houževnatá proti rázu a vzniku trhlin opracovatelná, dobrá chemická stabilita vysoce otěruodolná, mechanicky stabilní vysoce tepelně stabilní
Příklad použití
slávárenské modely, jaderníky povrchová vrstva u forem na RIM, polyester a pro slévárenství slévárenské modely a modelové desky formy pro vakuové tažení, nástroje pro vstřikování
Viskozita směsi [mPas] (25 oC)
k natírání 16000/41000 14000/12000 27500
Doba zpracování [min]
20-25 40 / 25 30 / 60 45-60
Doba gelace [min]
45 70 / 50 50 / 75 150-180
Doba vyformování [hod]
16 16 16-24 asi 24*
Hustota [gcm-3] (ISO 1183)
1,23 1,55 1,81 / 1,82 1,65
Tvrdost Shore (ISO 868)
D 66 D 88 D 90 / D 87 D 89*
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178)

7100 8850/8600 6000
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178)

89 / 83 1 85*
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604)

120 120 / 125
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)

7 8.9 10*
Prodloužení do lomu [%] (ISO 527)
50


Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B)

103*/100* 98*/97* >145*

* hodnoty po temperaci: (viz technický list)