Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Laminační pryskyřice

Laminační pryskyřice

Biresin® A LS** L74 L80** L84** L84

B LS L74 L80 L84 L84T
Poměr A 100 100 100 100 100
mísení [g] B 12 17 25 25 24
Barva
nažloutlá-průhledná nažloutlá-průhledná bílá nažloutlá-průhledná nažloutlá-průhledná
Vlastnosti
univerzální vysoká tepelná odolnost plněná, vysoce rozměrově přesná a tvarově stabilní univerzální, vysoké mechanické vlastnosti a dobrá tepelná stabilita univerzální, vysoké mechanické vlastnosti a dobrá tepelná stabilita
Příklad použití
běžné laminování, spojovací vrstvy a výplňové lití běžné laminování, spojovací vrstvy a výplně rozměrné lamináty pro šablony a modely běžné laminování, spojovací vrstvy a výplně běžné laminování, spojovací vrstvy a výplně
Viskozita směsi [mPas]
580 780 3 400 390 590
Doba zpracování [min]
55 120-150 40 40 60
Doba vyformování [hod]
12 16+temperace 20-24 24 24+temperace
Hustota [gcm-3]
1,20 1,18 1,30 1,10 1,10
Tvrdost Shore (ISO 868)
D 83 D 88* D 86 D 82 D 86
Modul pružnosti E [MPa] (ISO178)
2420 2900 3300 3600 3000
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO178)
95 140* 72 76 131*
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604)
104
94 118 127
Pevnost v tahu [MPa] (ISO 527)
69
49 87/74* 73*
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)
10 27* 11 18/21*
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B)
51 180* 48 100* 110*

*po temperování (viz. technický list), ** variabilní produkt s mnoha tvrdidly