Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Laminační pasta a epoxidová pěna

Laminační pasta a epoxidová pěna

Biresin® A L90 ER200

B L90 ER200-2 + EA200 zpěňovadlo
Poměr mísení (hmotn.) A 100 100
B 14 38
C není 1–3
Barva
modrá lehce nahnědlá
Vlastnosti
plněná skelnými vlákny, rozměrová přesnost, dobrá opracovatelnost, nízká hustota tvrdá, necitlivá na vlhkost, pomalá vypěňovací reakce
Příklad použití
vyztužení velkých negativů, modelů, forem a nástrojů velmi lehké výplně
Viskozita směsi [mPas] (25 oC)
pasta 5 300
Doba zpracování [min]
60 5–10
Doba vyformování [hod]
24 24
Hustota [gcm-3] (ISO 1183)
1 0,2
Tvrdost Shore (ISO 868)
D 73
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178)


Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604)
50
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)


Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B)
60