Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Epoxidové licí pryskyřice

Epoxidové licí pryskyřice

Biresin® A G30 G32 G33 G37 G49

B G30** F4/ F 2 S 15 F1** L 80R / L 80
Poměr A 100 100 100 100 100
mísení [g] B 10 7/17 6 10 36 / 36
Barva
černá zelená černá šedá mléčně bílá
Vlastnosti
opracovatelná, otěruodolná, nízké smrštění velmi nízká viskozita, vysoce plnitelná, odlévání tlustých stěn velmi tvrdá, vysoce otěruodolná, velmi nízké smrštění vysoká odolnost proti otěru, nízké smrštění, tepelná stabilita dobrá tekutost, rázová houževnatost, tuhost a povrchová tvrdost
Příklad použití
výroba modelů pro slévárenství, nástroje pro tváření plechů výplňový materiál pro výrobu slévárenských modelů při používání povrchových pryskyřic vysoce otěruodolný materiál na slévárenské modely a na nástroje pro tváření povrchové vrstvy slévárenských modelů, různých forem, pracovní plochy tvářecích nástrojů výroba rázuodolných forem a dílů, výroba prototypových dílů podobných ABS
Viskozita směsi [mPas] (25 oC)
40 000 2100 / 2600 6 000 23 000 3000 / 3000
Doba zpracování [min]
60 70 / 180 45-60 90 35 / 40
Doba vyformování [hod]
12-16 24 / 48 16 16-24 12-16 / 24
Hustota [g/cm-3] (ISO 1183)
2,10 1,60 1,87 2,30 1,10
Tvrdost Shore (ISO 868)
D 87 D 90 / D86 D 90 D 89 D 78 / D74
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178)
6800 6100 /3100 9800 / 7800* 8400 2700 / 2400
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178)
54 70 / 51 88 70/80* 84 / 80
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604)
96 112/ 71 120 105/120* 77/ 70
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)
6 8.10 8 / 10* 7/10* >27 / >27
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B)
67 51 / 48 60 / 95* 53/85* 67* / 67*
Lineární smrštění [%] (intern)
0,05 0,12-0,26 0,05 0,03 0,05

* hodnoty po temperaci: (viz technický list), ** možná další tvrdidla (viz technický list)