Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Tepelně odolné licí pryskyřice

Tepelně odolné pryskyřice

Biresin® A G36 G36 G38

B G36 L74 G38
Poměr A 100 100 100
mísení [g] B 10 6 7
Barva
šedá šedá šedá
Vlastnosti
opracovatelná, vhodná pro lití větších tlouštěk, vysoce tepelně stabilní dobrá tekutost a dlouhá doba zpracování dobrá tekutost a samoodvzdušnění, vysoce tepelně stabilní
Příklad použití
nástroje pro vakuové tažení, tepelně stabilní výplňové lití výroba nástrojů pro vstřikování plastů pro prototypové a malosériové díly tepelně namáhané formy pro vakuové tažení
Viskozita směsi [mPas] (25 oC)
cca 18 000 cca 6700 cca 11000
Doba zpracování [min]
60-120 60-120 120
Doba vyformování [hod]
24 24/PT+3/60oC 16-24
Hustota [g/cm-3] (ISO 1183)
1,70 1,70 1,80
Tvrdost Shore (ISO 868)
D 89 D 89 D 88 / D 90*
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178)
80 89 51 / 68*
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604)
130 135 94 / 112*
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)
11 12 5 / 8*
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B)
141* >220 54 / >130*
Lineární smrštění [%] (intern)
0,04
0,08
Koeficient tepelné roztažnosti [K-1] (DIN 53 752)
35-40x10-6 35x10-6 35-40x10-6*

* hodnoty po temperaci: (viz technický list)