Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Polyuretanové licí pryskyřice

Polyuretanové licí pryskyřice

Biresin® A G46 G48 G48
B G46 G55 G55
C - - TE-Füller / AL Pulver
Poměr A 100 100 100
mísení [g] B 25 100 100
C - - 350 / 250
Barva šedá světle žlutá béžová / šedá
Vlastnosti dobře opracovatelná, vhodná pro větší tloušťky lití, tepelně stabilní dobře opracovatelná, vysoce plnitelná, otěru a rázuodolná dobře opracovatelná, odlévání velkých tlouštěk, tlakově odolná
Příklad použití výroba matečních modelů, jaderníků, negativů a slévárenských modelů lití povrchových vrstev nástrojů pro tažení plechu a slévárenských modelů lití výplní pro nástroje na tvarování plechu, slévárenské modely a jaderníky
Viskozita směsi [mPas] (25 °C) 3 000 1 500 tekutý
Doba zpracování [min] 40 45-60 45-60
Doba vyformování [hod] 16-24 16-24 16-24
Hustota [g/cm-3] (ISO 1183) 1,70 1,15 1,70
Tvrdost Shore (ISO 868) D 87 D 80 D 86 / D 84
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178) 6500 2 300 9500 / 8800
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178) 65 100 60 / 85
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604) 110 94 104 / 90
Pevnost v tahu [MPa] (ISO 527) 60 30 / 45
Prodloužení do lomu [%] (ISO 527) 3-5 1 / 2,5
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179) 6 70 6/17
Tepelná stabilita [°C] (ISO 75B) 80 75
Lineární smrštění [%] (intern) 0,03-0,05 0,17 0,12 / 0,11