Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Rychletuhnoucí polyuretany plněné

Rychletuhnoucí polyuretany plněné

Biresin® A G21 G22 G23

B G21 G21 G21
Poměr A 100 100 100
mísení [g] B 15 15 15
Barva
světle šedá / černá zelená modrá
Vlastnosti
velmi dobrá zpracovatelnost, krátká doba vyformování, nízké smrštění dobrá zpracovatelnost, dobrá tekutost, velmi nízké smrštění dobrá zpracovatelnost, dobrá tekutost, velmi nízké smrštění
Příklad použití
modely, jaderníky, negativy a vzorkové díly středních rozměrů modely, jaderníky, negativy a vzorkové díly větších rozměrů modely, jaderníky, negativy a vzorkové díly větších rozměrů
Viskozita směsi [mPas] (25 oC)
2 100 1 400 1 400
Doba zpracování [min]
5-6 4-5 7-8
Doba vyformování [min]
30 30 120
Hustota [gcm-3] (ISO 1183)
1,70 1,70 1,70
Tvrdost Shore (ISO 868)
D 80 D 80 D 80
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178)
2 500 4 700 5 000
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178)
35 60 60
Pevnost v tlaku [MPa] (ISO 604)
75 60 60
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)
5 7 7
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B)
80 75 75
Lineární smrštění [%] (intern)
0,16-0,20 0,2 0,16