Firma
CZEN
www.tooling.cz SIKA Rychletuhnoucí polyuretany neplněné

Rychletuhnoucí polyuretany neplněné

Biresin® A G26 G27 G27LV G27LR G28

B G26** G27** G 26 G27** G26**
Poměr A 100 100 100 100 100
mísení [g] B 100 100 100 100 100
Barva
tmavě béžová béžová béžová béžová krémová
Vlastnosti
velmi dobře zpracovatelná, krátký čas na vyformování, jednoduché dávkování, vysoce plnitelná velmi dobře zpracovatelná, nízké smrštění, dobrá tekutost, vysoce plnitelná
Příklad použití
modely, jaderníky, negativy, vzorky, detaily uměleckých předmětů malých a středních rozměrů modely, jaderníky, negativy, vzorky, detaily uměleckých předmětů středních a větších rozměrů
Viskozita směsi [mPas] (25 oC)
70 50 35 50 80
Doba zpracování [min]
3-4 2´15´´ 2´15´´ 4-5 7-8
Doba vyformování [min]
>30 >20 >15 >70 120-180
Hustota [gcm-3] (ISO 1183)
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Tvrdost Shore (ISO 868)
D 70 D 70 D 70 D 70 D 68
Modul pružnosti E [MPa] (ISO 178)
1 250 1 300 1 050 730 1 000
Pevnost v ohybu [MPa] (ISO 178)
40 55 45 40 41
Pevnost v tahu [MPa] (ISO 527)
30 32 30
27
Prodloužení do lomu [%] (ISO 527)
3 7 18
6
Rázová houževnatost [kJm-2] (ISO 179)
20 25 23 40 20
Tepelná stabilita [oC] (ISO 75B)
75 80 75 75 75
Lineární smrštění [%] (intern)

0,20 - 0,40 0,3
** možná další tvrdidla (viz. technický list)