Firma
CZEN
www.tooling.cz WACKER Silikony s adičním typem vytvrzování 1

Silikony s adičním typem vytvrzování 1

Elastosil M 4370 A/B M 4600 A/B M 4601 A/B M 4360 AB M 4641 A/B M 4642 A/B
Poměr míchání 9:1 10:1 9:1 10:1 10:1 10:1
Barva červeno hnědá transparentní červeno hnědá bílá transparentní červená
Typ Licí Licí Licí licí Licí Licí
Vlastnosti Tvrdý, dobře odolný proti tepelnému namáhání Dobře tekutý, s minimálním smrštěním Velká odolnost pro odlévání běžných materiálů Dobře tekutý, rychle tuhne s minimálním smrštěním Středně tvrdý, velmi dobrá odolnost na běžné materiály Středně tvrdý, vysoce odolný proti vzniku trhlin
Příklady použití Formy pro odlévání nízkotavitelných kovů a polyesterů Formy s výráznými negativními úkosy Formy pro velmi přesné kopie i s velkými negativními úkosy Formy na beton, na reprodukce modelů s výrazným neg. úkosem Formy pro odlévání polyuretanů a epoxidů a pro lití ve vakuu Formy pro odlévání běžných materiálů
Viskozita směsi (mPa s) 8000 15000 10000 10000 30000 15000
Hustota (g/m³) 1,43 1,1 1,13 1,13 1,07 1,14
Tvrdost Shore A 55 20 28 28 43 37
Pevnost v tahu (N/mm²) 3 7 6,5 6,5 > 4,5 7
Prodloužení do lomu (%) 130 800 700 700 > 300 480
Odolnost proti vzniku trhlin (N/mm) > 4 > 20 > 30 > 30 > 25 > 30
Lineární smrštění po 7 dnech (%) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1