Firma
CZEN
www.tooling.cz Aplikace Aplikace SIKA Designové a tvarové návrhy

Designové a tvarové návrhy

K rychlé výrobě rozměrově přesných designových, tvarových a prostorových modelů doporučujeme použít speciální modelové blokové materiály
SikaBlock® M 80, M 160, M300, M 450, M 550, M 610, které lze opracovávat ručně nebo na odpovídajících frézovacích zařízeních za pomocí elektronických dat, a to velmi lehce a bezprašně na konkrétní rozměry.

Další možnosti poskytuje používání modelových past Biresin® M 60, M 66 G, M72 braun, M 72 AL-grau, které mohou být nanášeny buď na předem zhotovenou podpůrnou konstrukci ze dřeva, umělých hmot, blokových materiálů nebo kovu. Modelové pasty je možné míchat a nanášet jak ručně, tak i strojně pomocí směšovacích a dávkovacích agregátů. Vytvrzené pasty se dají lehce mechanický opracovat na stejných zařízeních a stejnými postupy jako blokové materiály.

Výsledkem je kompaktní návrh či model, beze spár, s hutnou a jemnou povrchovou strukturou a s vysokou rozměrovou přesností, který může na závěr být opatřen vrstvou laku, barvy či kovu.

Pro lepení a opravy modelových blokových materiálů doporučujeme lepidla Kleber orange, Kleber braun, a tmely Spachtel orange, Spachtel braun, které jsou vhodné i pro opravy modelových past.

Pro upřesnění informací nás kontaktujte telefonicky na čísle 545 321 258 nebo pomocí formuláře.