TecClay
KOLB

firmy Franz KOLB Nachf.

Výborná tvarovací hmota od fy FRANZ KOLB Nachf., oblíbená designéry a pracovníky „styling“ ateliérů, významná inovace standardu pro budoucnost.

 

Charakteristika

 • TecClay je hmota 100 % bez síry
 • TecClay je hmota o 45 % lehčí než dosavadní standard
 • TecClay má výborné adhesní vlastnosti. Není nutné povrch, na který se bude TecClay nanášet před použitím nahřívat. TecClay lze nanášet v dalších vrstvách i na nenahřátý povrch  TecClay, a to i ve velmi tenké vrstvě, aniž by se odlepil.
 • Povrchy z TecClay lze v konečné podobě leštit až do vysokého lesku, nejlépe textilním smotkem.
 • TecClay má vyšší tepelnou kapacitu, čímž umožňuje lepší opracování.
 • TecClay má vyšší odolnost proti přehřátí při dobré barevné stálosti.
 • TecClay může být též strojně zpracováván zařízením firmy Franz KOLB Nachf.
 • TecClay je výborný materiál na opracování frézováním.
 • TecClay nestárne oxidací a je bez jakéhokoliv zápachu.

 

Aplikace:

 • Design tvorba modelů až do skutečné velikosti.
 • Strojní nanášení zařízením firmy Franz KOLB Nachf.

 

Doporučení pro zpracování

V celém profilu prohřát TecClay na teplotu 55 0C, až se stane měkkým. Potom nanést první tenkou vrstvu TecClay na suchý a čistý povrch. Následně nanášené vrstvy mohou být již tlustší, nebo dokonce lze přisazovat přímo celé prohřáté hranoly hmoty. Pokud se TecClay přikládá přímo na kovový povrch (např. nosnou kostru), je nutné použít pro uchycení první vrstvy TecClay oboustrannou lepicí pásku. Následně lze již snadno přidávat na předchozí povrch další vrstvy TecClay.

Námi poskytované ústní i písemné poradenství a prováděné zkoušky, jsou vedeny na úrovni současného stavu našich poznatků. Tato skutečnost však uživatele produktu nezbavuje nutnosti vlastního ověření pro zamýšlený postup a účel použití. Samotné použití a zpracování produktu u uživatele prováděné mimo možnost naší kontroly je pak ve výhradní zodpovědnosti uživatele.