Vánoční svátky a pracovní doba

Vážení obchodní přátelé!

Máme za sebou všichni těžký rok, plný zvratů a nepředpokládaných omezení. Jsme rádi, že doposud jsme to vše – díky ukázněnosti a zodpovědnosti našich pracovníků a také s Vaší významnou pomocí a přízní –  zvládli.

Čekají nás svátky, kdy – v rámci kroků naší vlády – máme možnost načerpat sil a předat energii i našim blízkým, kteří jsou limitovaní více.

Věříme, že po Novém roce se všichni shledáme silnější, optimističtější a s novou chutí k překonávání překážek, které v životě jsou a budou.

Přejeme Vám

–  našim obchodním partnerům, ale i Vašim rodinám –

klidné prožiti svátků a hodně zdraví.

Těšíme se na další spolupráci v roce 2021.

Upozorňujeme Vás, že naše firma bude uzavřena v termínu 21.12. 2020 – 3.1. 2021.

Případné dotazy posílejte, prosím, e-mailem, startujeme 4.1. 2021!

Váš Tým   TTT